Masterclass woensdag 6 maart 2024

330,00

Gastdocenten zijn dit jaar Jan Dommerholt voor beide dagen en voor woensdagmiddag tevens een extra gastspreker: James Huddleston Slater, tandarts-Gnatholoog.
Deze laatste zal zijn expertise als tandarts-gnatholoog met ons delen.
Tevens zal hij aandacht besteden aan het behandelen middels dry needling van de kaakmusculatuur.

De presentaties van Jan Dommerholt in deze masterclass zullen bestaan uit beknopte samenvattingen van de meest recente ontwikkelingen rondom myofasciale pijn, evidentie van dry needling, nieuwe indicatiegebieden (spasticiteit, littekens, peesaandoengingen en dergelijke).

Naast deze theoretische update wordt bij beide dagen veel tijd besteed aan de praktische vaardigheden van het dry needlen.
Dit wordt gedaan aan de hand van de door de cursisten ingebrachte musculatuur.
Naast demonstratie van de priktechnieken worden deze onder supervisie geoefend.

Daarnaast is er ook de gelegenheid om casuïstiek te bespreken die eenieder wordt ingebracht.

Artikelnummer: 30 Categorie:

Programma Masterclass Woensdag 6 Maart 2024:

Vanaf 8.45 uur ontvangst, inzage cursusmateriaal

9.00-9.15 uur Inleiding door dr. Jan Dommerholt

9.15-10.00 uur Recent onderzoek met implicaties voor de dagelijkse praktijk

10.00-10.45 uur Nieuwe indicatiegebieden DN: o.a. spasticiteit, peesaandoeningen
Consequenties recente theorievorming MPS voor de dagelijkse praktijk

Koffiepauze

11.00-12.00 uur DN in spieren die vooraf door deelnemers zijn geïnventariseerd
Demonstratie en oefenen onder supervisie

12.00-12.45 uur Bespreken van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek

Lunch

13.30-14.30 uur Inleiding door dr. James Huddleston Slater

14.30-15.15 uur Anatomie kaakgebied en differentiaal diagnostiek

Theepauze

15.30-16.00 uur Triggerpoint Dry Needling bij orofaciale problematiek

16.00-16.30 uur Praktijk dry needling in het kaakgebied

16.30-17.00 uur Bespreken casuïstiek in kaakgebied

Afsluiting

Accreditatie: 6 punten

Masterclass 4 & 6 maart 2024

Voorjaar 2024