Masterclass maandag 4 maart 2024

330,00

De presentaties van Jan Dommerholt in deze masterclass zullen bestaan uit beknopte samenvattingen van de meest recente ontwikkelingen rondom myofasciale pijn, evidentie van dry needling, nieuwe indicatiegebieden (spasticiteit, littekens, peesaandoengingen en dergelijke).

Naast deze theoretische update wordt bij beide dagen veel tijd besteed aan de praktische vaardigheden van het dry needlen.
Dit wordt gedaan aan de hand van de door de cursisten ingebrachte musculatuur.
Naast demonstratie van de priktechnieken worden deze onder supervisie geoefend.

Op voorraad

Artikelnummer: Masterclass maandag 4 maart 2024 Categorie:

Programma Masterclass Maandag 4 Maart 2024

Vanaf 8.45 Ontvangst, inzage cursusmateriaal

9.00 -9.15 Inleiding door dr. Jan Dommerholt

9.15-10.00 Pathofysiologie van myofasciale trigger points a.d.h.v. recent onderzoek
De evidentie van dry needling a.d.h.v. recente publicaties

10.00-10.45 Consequenties recente theorievorming MPS voor de dagelijkse praktijk
Nieuwe indicatiegebieden DN: o.a. spasticiteit, peesaandoeningen

Koffiepauze

11.00-12.00 Demonstratie diverse toepassingen van DN door Dr. Jan Dommerholt

12.00-12.45 Onder supervisie oefenen van DN bij diverse indicatiegebieden

Lunch

13.30-14.30 Dry needling bij tendinopathie: demonstratie en oefenen onder supervisie

14.30-15.15 Dry needling bij littekens: demonstratie en oefenen onder supervisie

Theepauze

15.30–16.30 DN in spieren die vooraf door deelnemers zijn geïnventariseerd

16.30-17.00 Bespreken van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek

Afsluiting

Accreditatie: 6 punten