De Cursus

Wat ga je leren?

  • Dry needling
  • Effectief en veilig behandelen
  • Pathofysiologie van myofasciale triggerpoints
  • Check Circle
    Wetenschappelijke evidentie
  • Check Circle
    Uitgebreide differentiaaldiagnostiek

Dry needling op topniveau

In onze cursussen leer je dry needling op topniveau. Een uitgebreide differentiaaldiagnostiek en goede behandelvaardigheden zijn daarbij onmisbaar.

Na het volgen van onze cursussen heb je diepgaande kennis opgedaan van de onderliggende pathofysiologie van myofasciale pijn en triggerpoints. Dit leidt tot vaardige gecertificeerden die uitblinken qua diagnostiek en behandeling van myofasciale pijn.

De gevorderden cursus wordt afgerond met een theorie en praktijk examen. Zo weten we zeker dat de kwaliteit waar we voor staan, wordt gewaarborgd. Een goed opgeleide behandelaar: prettig voor je patienten en je eigen werkplezier!

Dr. David G. Simons

When the MTrPs are identified and treated effectively early, it can completely eliminate the development of a disastrous chronic pain condition that is incomparably more difficult to treat. I welcome this opportunity to enthusiastically endorse the Myofasciale Pijn Seminars Groningen. I am deeply impressed and delighted with the leadership, competence, and determination that Carel Bron and Jo Franssen - in close cooperation with Jan Dommerholt (Myopain Seminars, Bethesda, USA) have demonstrated.

Jan Dommerholt

Dry needling is meer dan alleen maar het plaatsen van naalden. Dry needling vereist studie van neurofysiologie, pijnwetenschappen en anatomie. MPS is de enige cursusaanbieder in Nederland die aan alle eisen voldoet en cursisten opleidt tot volwaardig "dry needler."

In samenwerking met:

De docenten

Jo Franssen studeerde af aan de Utrechtse Paramedische Academie in 1975 en in 1981 aan de Anglo-Dutch college of Acupuncture. Hij is sinds 1984 werkzaam in de Praktijk voor nek-, schouder- en armklachten en docent bij het Nederlands Paramedisch Instituut en sinds 2002 bij Myofasciale Pijn Seminars waarvan hij medeoprichter is.

Jo Franssen

Docent

Matthijs Luitjes studeerde in 2006 af als fysiotherapeut aan de Hanzehogeschool van Groningen. Sinds 2012 is hij werkzaam bij de Praktijk voor nek-, schouder- en armklachten. In 2014 startte hij als docent bij Myofasciale Pijn  Seminars. 

Matthijs Luitjes

Docent

Betty Beersma studeerde af in 1996 aan de Academie voor Fysiotherapie in Groningen en in 1992 aan de opleiding Manuele Therapie Eindhoven (SOMT). Zij is sinds 2002
werkzaam in de Praktijk voor nek-,
schouder- en armklachten en sinds 2004 docente bij de Myofasciale Pijn Seminars. 


Betty Beersma

Docent

Dr. Jan Dommerholt is fysiotherapeut in Bethesda, MD. Hij is in 1986 afgestudeerd aan de Academie voor Fysiotherapie in Arnhem. Hij studeerde Performing Arts Medicine aan New York University in New York City en in 1996 voltooide een Master opleiding in Biomechanische Trauma en in Health Care Administration aan Lynn University in Boca Raton, Florida. In 2009 verkreeg hij zijn Doctoraat in Fysiotherapie van de University of St. Augustine in Health Sciences. Hij is oprichter en president van Myopain Seminars (USA).

Jan Dommerholt

Docent

Margriet Eleveld studeerde af aan de Academie voor Fysiotherapie Groningen in 1994. Zij is sinds 2001 werkzaam in de Praktijk voor nek-, schouder- en armklachten en sinds 2004 docente bij Myofasciale Pijn Seminars.

  Margriet Eleveld

Docent

Prof. Dr. J. Zaagsma is emeritus hoogleraar Farmacologie en Farmacotherapie aan de Rijksuniversteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in de receptorfarmacologie van neurotransmitters.


Prof. Dr. J. Zaagsma

Docent

Nascholingsdagen 15 mei & 16 mei 2020

Save the date!!

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei 2020 organiseren we weer een nascholing voor alle gecertificeerden van Myofasciale Pijn Seminars Groningen.

Prof. dr. Orlando Mayoral del Moral zal op deze dagen college geven over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke evidentie voor het bestaan van myofasciale triggerpoints. Effectiviteit van praktische toepasbaarheid van dry needling worden behandeld. Verder is er op beide dagen ruimte voor leerzame casuïstieken en het verfijnen van je eigen praktische vaardigheden.                                        Let Op: Het programma heeft beide dagen dezelfde inhoud.

BASIS

CURSUS

In deze basiscursus wordt de theoretische basis van myofasciale pijn en myofasciale triggerpoints (MTrPs) behandeld. Het inmiddels in wetenschappelijke kringen breed geaccepteerde theoretische verklaringsmodel wordt op een heldere manier uiteengezet a.d.h.v. het meest recente onderzoek. De diagnostiek van MTrPs wordt beschreven en in de praktijk op elkaar geoefend.


Data voorjaar :

Deel 1: 17-01-2020 t/m 18-01-2020

Deel 2: 24-01-2020 t/m 25-01-2020

Deel 3: 03-02-2020 t/m 05-02-2020


Data najaar:

Deel 1: 11-09-2020 t/m 12-09-2020

Deel 2: 18-09-2020 t/m 19-09-2020

Deel 3: 01-10-2020 t/m 03-10-2020


Cursustijden: 9.00 - 17.00 uur (zaal open 8.30 uur)


Accreditatiepunten KNGF en/of Keurmerk: 67 punten


Betaling van het cursusbedrag in termijnen is mogelijk na overleg


De cursisten begrijpen na afloop van deze basiscursus de pathofysiologie en etiologie van myofasciale pijn. Zij kennen de symptomen van MTrPs  in 150 te onderscheiden spieren en beheersen de diagnostiek en diverse behandelmogelijkheden van  de  MTrPs  daarin. Bovendien hebben zij kennis opgedaan van de relatie tussen myofasciale pijn en diverse bekende medische diagnoses en herkennen ze relevante "rode vlaggen" en mogelijke klachtenonderderhoudende factoren (mechanisch, metabool, endocrien en voeding-gerelateerd).

GEVORDERDEN

CURSUS

In deze cursus wordt de theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van triggerpoint dry needling op een heldere manier uiteengezet. De toepassing van triggerpoint dry needling van ± 150 behandelbare spieren wordt uitgelegd, gedemonstreerd en veelvuldig in de praktijk op elkaar geoefend. De relevante anatomische kennis wordt diepgaand behandeld met inachtneming van kwetsbare structuren, zodat de cursist in staat mag worden geacht triggerpoint dry needling verantwoord toe te passen.

​​

Data:

Deel 1: 28-10-2020 t/m 31-10-2020
Deel 2: 19-11-2020 t/m 21-11-2020
Examendag te Groningen: zaterdag 12-12-2020

Cursustijden: 9.00 – 17.00 uur (zaal open 8.30 uur)


Accreditatiepunten KNGF en/of Keurmerk: 71 punten


Betaling van het cursusbedrag in termijnen is mogelijk na overleg


De cursisten zijn in staat om patiënten met myofasciale pijnklachten te diagnosticeren en te behandelen met diverse conservatieve (niet-invasieve) therapieën en met triggerpoint dry needling. De cursisten kennen en begrijpen na afloop van deze module de indicaties en contra-indicaties van triggerpoint dry needling en kunnen mogelijke complicaties herkennen en voorkomen.