DE JUISTE KEUZE ! Klik info

Seminars in 2018: Basis en Gevorderden. exacte data: klik op CURSUSINFORMATIE!

18 01 2019 Myofasciale Pijn en Dry Needling Basiscursus 2019 à € 2020,00
20 03 2019 Myofasciale Pijn en Dry Needling Gevorderdencursus 2019 à € 2250,00

Disclaimer

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.myofascialepijn.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Myofasciale Pijn Seminars Groningen streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Myofasciale Pijn Seminars Groningen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Myofasciale Pijn Seminars Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Myofasciale Pijn Seminars Groningen en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Myofasciale Pijn Seminars Groningen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Myofasciale Pijn Seminars Groningen te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Myofasciale Pijn Seminars Groningen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Myofasciale Pijn Seminars Groningen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Myofasciale Pijn Seminars Groningen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Myofasciale Pijn Seminars Groningen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.