Ynse de Boer – Friesland


Ynse de Boer, Fysio Friso, legde in 2011 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.