Wouter Westerhoff – Groningen


Wouter Westerhoff, Fysiotherapiepraktijk Medisupport, legde in 2020 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.