Wim Rosier – Noord-Holland


Wim Rosier, Fysiotherapie Soembastraat, legde in 2010 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.