Wim Bruins Slot – Friesland


Wim Bruins Slot, fysiotherapie Bruins Slot, legde in 2014 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.