Wim Bruins Slot

  • 6 months ago

Wim Bruins Slot – Friesland


Wim Bruins Slot, fysiotherapie Bruins Solt, legde in 2014 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.