Willem Langoor –


Willem Langoor, geen contract meer, legde in 2011 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.