Wilfred Wilbrink

  • 4 years ago

Wilfred Wilbrink – Gelderland


Wilfred Wilbrink, FysioDynamiek, legde in 2011 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.