Wilfred Faber – Friesland


Wilfred Faber, Ergofysio, legde in 2008 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.