Ulrike Wuellner

  • 4 years ago

Ulrike Wuellner – Gelderland


Ulrike Wuellner, Fysio Donders, legde in 2014 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.