Theun van der Veen – Groningen


Theun van der Veen, Fysio aan ´t Wad, locatie Baflo, legde in 2012 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.