Tessa van der Wal

  • last year

Tessa van der Wal – Friesland


Tessa van der Wal, Jan van der Heide praktijk voor Fysio en Manuele Therapie, legde in 2016 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.