Sylvia Lok – Noord-Holland


Sylvia Lok, Fysiotherapie en manuele therapie Henri Schuytstraat, legde in 2011 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.