Sanne Goosen – Noord Holland


Sanne Goosen, Fysio GezondheidsCeentrum Weesp, legde in 2014 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.