Sabine Leferink – Drenthe


Sabine Leferink, Fysio Totaal, legde in 2020 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.