Rob Hegger

  • last year

Rob Hegger – Noord-Holland


Rob Hegger, Fysioservice, legde in 2014 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.