Rikst van Dijk – Drenthe


Rikst van Dijk, AFP fysio, legde in 2015 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.