Rein de Vries – Groningen


Rein de Vries, Fysiotherapie den Ommelanden, locatie Bedum, legde in 2008 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.