Pieter Faber

  • a couple of years ago

Pieter Faber – Noord-Holland


Pieter Faber, Fyta, legde in 2017 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.