Peter Selder

  • last year

Peter Selder – Limburg


Peter Selder, Cats en Selder fysio- en manuele therapie, legde in 2008 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.