Paul de Vlugt – Noord-Holland


Paul de Vlugt, CareWorX/Dryneedling Velsen, legde in 2008 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.