Nils Brands – Groningen


Nils Brands, Fysio aan ´t Wad, locatie Baflo, legde in 2017 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.