Nicole Plugers –


Nicole Plugers, geen contract meer, legde in 2015 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.