Monique Bodewes – Groningen


Monique Bodewes, Fysiotherapiepraktijk ‘t Stadshart, legde in 2008 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.