Mirna Brijan – Overijssel


Mirna Brijan, Fysio Totaal, legde in 2016 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.