Mick Winkelaar – Groningen


Mick Winkelaar, Beweegcentrum Winschoten Fysio- en Manuele Therapie, legde in 2023 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.