Michiel Vader

  • 4 years ago

Michiel Vader – Utrecht


Michiel Vader, Somatic, legde in 2013 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.