Michelle Wester – Friesland


Michelle Wester, Freke's Fysio, legde in 2023 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.