Melle Leutscher

  • last year

Melle Leutscher – Gelderland


Melle Leutscher, Fysiomed Bravenboer, legde in 2014 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.