Matthijs Meijer – Friesland


Matthijs Meijer, fysiotherapie Ureterp, legde in 2013 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.