Matthijs Kappers – Overijssel


Matthijs Kappers, Buurt-Fysio Multifunctioneel Centrum, legde in 2018 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.