Marloes Prins

  • a couple of years ago

Marloes Prins – Drenthe


Marloes Prins, AFP Fysiotherapie, legde in 2016 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.