Marion Timmerman-Hermans – Friesland


Marion Timmerman-Hermans, Fysiotherapie Grou M. Timmerman, legde in 2012 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.