Marieke Teeninga-van der Zee

  • a couple of years ago

Marieke Teeninga-van der Zee – Friesland


Marieke Teeninga-van der Zee, Fysio Centrum Vitaal, legde in 2019 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.