Marieke Smit- Pals – Groningen


Marieke Smit- Pals, Kinese Fysiotherapeuten, legde in 2010 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.