Margriet Koopman – Noord-Holland


Margriet Koopman, Fysiotherapie Soembastraat, legde in 2011 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.