Marcel van Leeuwen – Groningen


Marcel van Leeuwen, Attfysio, legde in 2009 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.