Lydia Weststrate – Groningen


Lydia Weststrate, Fysiotherapie Den Ommelanden locatie Ten Boer, legde in 2008 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.