Lilian Koster – Noord-Holland


Lilian Koster, FysioVerton, legde in 2012 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.