Joke Vos

  • 3 years ago

Joke Vos – Groningen


Joke Vos, Ommelander Ziekenhuisgrroep Delfzicht/ OZG, legde in 2008 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.