Jano Hasan – Drenthe


Jano Hasan, Mea Fysio Assen, legde in 2023 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.