Janet Withaar – Gelderland


Janet Withaar, FysioPlusEpe, legde in 2012 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.