Jan Stuursma

  • last year

Jan Stuursma – Groningen


Jan Stuursma, Fyzigo, legde in 2019 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.