Iris Jegen

  • 4 years ago

Iris Jegen –


Iris Jegen, medsuport fysiotherapie, legde in 2014 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.