Irina Hoff

  • a few months ago

Irina Hoff – Drenthe


Irina Hoff, Paramedisch Centrum Dorgelo, legde in 2013 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.