Irina Hoff

  • last year

Irina Hoff – Drenthe


Irina Hoff, Fysiotherapie Barla / Hoff, legde in 2013 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.