Hester Wagenaar

  • 4 years ago

Hester Wagenaar – Gelderland


Hester Wagenaar, Fysio Domus, legde in 2013 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.