Hannie Kruizenga – Groningen


Hannie Kruizenga, Fysio aan ´t Wad, locatie Baflo, legde in 2009 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.