Govert-Jan de Lint – Zuid-Holland


Govert-Jan de Lint, Hagaziekenhuis, legde in 2008 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.